تاریخ بروزرسانی:22/9/1400

ضمن سلام و خیر مقدم به شما زائرین گرامی، قیمت های ثبت شده در ایام خاص یا تعطیلات قابل تغییر بوده و در ایام عادی 10% تا 30% تخفیف برای مسافران عزیز لحاظ خواهد شد. این قیمت ها برای تعداد نفرات مشخص شده برای هر اتاق خواهد بود و برای هر نفر اضافه مبلغ 500000 هزار ریال به مبالغ زیر اضافه می گردد. تمامی سوئیت ها از سیستم گرمایش و سرمایش مجزا برخوردار می باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های 02536600105 و 09370687963 تماس حاصل بفرمایید.

شماره سوئیت تعداد تخت قیمت مصوب امکانات
1  3 تخته  180/000 تومان آشپزخانه + سرویس حمام و دستشویی + تلویزیون + یخچال
2  4 تخته  230/000 تومان  آشپزخانه + سرویس حمام و دستشویی + تلویزیون + یخچال
3  3 تخته  180/000 تومان  آشپزخانه + سرویس حمام و دستشویی + تلویزیون + یخچال
4  2 تخته 130/000 تومان  آشپزخانه + سرویس حمام و دستشویی + تلویزیون + یخچال
5  2 تخته  130/000 تومان  آشپزخانه + سرویس حمام و دستشویی + تلویزیون + یخچال
6  3 تخته  180/000 تومان  آشپزخانه + سرویس حمام و دستشویی + تلویزیون + یخچال
7  3 تخته  180/000 تومان  آشپزخانه + سرویس حمام و دستشویی + تلویزیون + یخچال
8  4 تخته  230/000 تومان  آشپزخانه + سرویس حمام و دستشویی + تلویزیون + یخچال
9 و 10 سالن 20 نفره هر نفر 60/000 تومان  آشپزخانه + سرویس حمام و دستشویی + تلویزیون + یخچال
11  2 تخته  130/000 تومان  آشپزخانه + سرویس حمام و دستشویی + تلویزیون + یخچال
12  4 تخته  230/000 تومان  آشپزخانه + سرویس حمام و دستشویی + تلویزیون + یخچال
13  3 تخته  180/000 تومان  آشپزخانه + سرویس حمام و دستشویی + تلویزیون + یخچال
14  4 تخته  230/000 تومان  آشپزخانه + سرویس حمام و دستشویی + تلویزیون + یخچال